Kibera, Nairobi Election Protest | August 10, 2017

/, Photos/Videos/Kibera, Nairobi Election Protest | August 10, 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By |2018-10-28T18:11:41+00:00August 15th, 2017|Kenya Election 2017, Photos/Videos|